Mimo siginál
V jazde
Stojí
traktor Karcol Matej 00421917251226 5
traktor Jurčík Peter 00421908566033 4
trakor Fedor Ľudovít 004210907523945 3
traktor Tibor Bilek 00420905469132 2
Obecný traktor Jozef Matúš 00421902122688 1
traktor Pazdera Lukáš 00421915468255 PRENOSNá 6
Krška Gustáv 00421908079740 PRENOSNá 7