Mimo siginál
V jazde
Stojí
traktor Karcol Matej 00421917251226 5
traktor Samuel Krška 00420910349331 2
Obecný traktor Jozef Matúš 00421902122688 1
traktor Pazdera Lukáš 00421915468255 PRENOSNá 6
traktor Krška Gustáv 00421908079740 PRENOSNá 7